Petojen kuvaus, turvehoitoa luonnossa ja Kuumulaisia tarinoita -viikonloppu.