Kuumussa on virkistyskalastuslampi Ruunalampi. Lampi on paikallisesti suosittu, lohi-istutuksin hoidettu vapakalastusvesi. Lähellä sijaitsevat koskikalastuspaikat Kivijoki ja Kuumunjoki. Itärajan Malahvianvaaralta löytyy lisää koskikalastuspaikkoja.