Mahdollisuus metsästää suur-/pienriistaa. Valtionmaat sijaisevat aivan mökkien läheisyydessä. Voit ostaa vieraslupia paikallisen metsästysseuran maille. Järjestän myös räätälöidysti ryhmille metsästysretkiä. Vieraslupia saat ostettua talolta.